Představenstvo SKI-CLUB LIPNO, z.s.  

se sídlem Lipno nad Vltavou 55, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČO 00475190  zapsaného ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl L, vložka 21 

tímto svolává  

ČLENSKOU SCHŮZI  

Termín konání: 4.11.2023 od 09:15 hodin (zahájení členské schůze)  

Presence členů SKI CLUBU LIPNO (starších 18 let) bude probíhat od 08:00 do 9:00 hodin. 

Svou účast je potřeba zaregistrovat prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději do středy 1. 11. 2023.  Při přihlašování, prosím, uvádějte aktuální kontakty přihlašovaného člena. 

Místo konání: Hotel Element, Lipno nad Vltavou 330, 382 78 Lipno nad Vltavou

Kategorie: Veřejné